ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Η ανάγνωση αποτελεί μία πολυσύνθετη λειτουργία, που αφορά στη μεταφορά από ένα κώδικα συμβόλων σε ένα κώδικα φωνημάτων. Η δυσκολία στην ανάγνωση είναι μία από τις πιο γνωστές μαθησιακές δυσκολίες αλλά και η κυριότερη αιτία σχολικής αποτυχίας. Οι σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθησιακών δυσκολιών, περίπου το 80%, σχετίζεται με την αναγνωστική