Εξατομικευμένα Προγράμματα
Ειδικής Διαπαιδαγώγησης

Τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης έχουν ως σκοπό την εκπαιδευτική – παιδαγωγική αξιολόγηση, την εύρεση των ιδιαίτερων χαρισμάτων του κάθε παιδιού, το σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης με την εφαρμογή συγκεκριμένων σύγχρονων στρατηγικών και μεθόδων μάθησης ανάλογα με τα χαρίσματα του κάθε παιδιού, τη κατασκευή εξειδικευμένου υλικού λαμβάνοντας υπόψη το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος τόσο στο σχολικό πλαίσιο όσο και στο οικογενειακό, τη συνεργασία με το σχολείο, την εύρεση κινήτρων και την οργάνωση και ανεξαρτητοποίηση του κάθε παιδιού για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: