Σχολική Μελέτη

Στα «Χαρισματικά Παιδιά» το πρόγραμμα σχολικής μελέτης διαδραματίζεται σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο χώρο υλικοτεχνικά προορισμένο για μαθητές με συγκριμένα χαρίσματα, όπου θα εφαρμόζονται τεχνικές και στρατηγικές ανάλογες με το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν σωστά, να οργανώνονται και να εφοδιαστούν με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες θα είναι σημαντικές για τη μετέπειτα σχολική και επαγγελματική τους ζωή.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: