Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης
Συγκέντρωσης των παιδιών

Το Attention programme αποτελεί ένα νέο τμήμα, όπου θα πραγματοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι και στρατηγικές μάθησης για την ενίσχυση της συγκέντρωσης των παιδιών. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της προσοχής, η ενίσχυση της κοινής προσοχής, η ενίσχυση της προσοχής σε ομαδικές δραστηριότητες αλλά και σε δραστηριότητες ενηλίκων, η ενθάρρυνση της αυθόρμητης αλληλεπίδρασης στην ομάδα, η ενίσχυση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, η τήρηση των ορίων και των κανόνων και κυρίως η διασκέδαση!

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: