Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών αντιμετωπίζει ποικίλες Μαθησιακές Δυσκολίες οι οποίε πολλές φορές δεν ανιχνεύονται εγκαίρως. Η Μαρία Κώστα Ζώτου παρέχει μερικές γρήγορες συμβουλές και tips που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς στην καθημερινότητα των πρώτων μαθησιακών χρόνων.

“Η σωστή μάθηση ποτελεί βασικό αναπτυξιακό ορόσημο που σηματοδοτεί όχι μόνο την ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών μας, αλλά και τη γενικότερη επιτυχίας τους στη ζωή. Για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ελέγχουμε με αντικειμενικό και ασφαλή τρόπο την σχολική ετοιμότητα και επάρκεια των παιδιών μας. “

1.
Προειδοποιητικά σημάδια για δυσορθογραφία

Παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών

2.
Προειδοποιητικά σημάδια για δυσορθογραφία

Λάθη στη χρήση του κεφαλαίου γράμματος

3.
Προειδοποιητικά σημάδια για δυσορθογραφία

Πρόσθεση γραμμάτων ή συλλαβών

1.
Πώς μπορεί να γίνει ευχάριστη η μάθηση των παιδιών με Δυσλεξία;

Χρησιμοποιούμε μαρκαδόρους και υπογραμμιστικά ώστε να μάθουμε πιο ευχάριστα τις καταλήξεις της ορθογραφίας

2.
Πώς μπορεί να γίνει ευχάριστη η μάθηση των παιδιών με Δυσλεξία;

Χρησιμοποιούμε σταυρόλεξα και κρυπτόλεξα με στόχο την εκμάθηση νέου σχολικού λεξιλογίου

3.
Πώς μπορεί να γίνει ευχάριστη η μάθηση των παιδιών με Δυσλεξία;

Χρησιμοποιούμε παιχνίδια, όπως το UNO για την εξάσκηση στις προπαίδειες

1.
Στρατηγικές Ανάγνωσης

Ανάγνωση με ηχώ:
Διαβάζει πρώτα ο ενήλικας το κείμενο με εκφραστικότητα, ύστερα διαβάζει ταυτόχρονα ο ενήλικας με το παιδί και ύστερα διαβάζει μόνο του το παιδί

2.
Στρατηγικές Ανάγνωσης

Εναλλάξ ζευγαρωτή ανάγνωση:
η ανάγνωση γίνεται με εναλλαγή, δηλ. είτε εναλλάξ ανάγνωση αριθμημένων προτάσεων είτε εναλλάξ ανάγνωση αριθμημένων παραγράφων

1.
Τρόποι αντιμετώπισης των ορθογραφικών λαθών

Ανακατεύουμε τις λέξεις, ζητάμε από το παιδί να τις τοποθετήσει κάτω από τις αντίστοιχες εικόνες και να τις περιγράψει

2.
Τρόποι αντιμετώπισης των ορθογραφικών λαθών

Χρησιμοποιούμε σταυρόλεξα και κρυπτόλεξα με στόχο την εκμάθηση της ορθογραφίας

3.
Τρόποι αντιμετώπισης των ορθογραφικών λαθών

Ζητάμε από το παιδί να διαβάσει τις λέξεις και να χρωματίσει με όποιο χρώμα επιθυμεί το θέμα (αφού του έχουμε εξηγήσει ποιο είναι το θέμα της λέξης) των λέξεων

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: