Σχολική προετοιμασία νηπίων

Η Σχολική προετοιμασία νηπίων αποτελεί εκέινο το επίπεδο (φυσικής/σωματικής, ψυχοκοινωνικής/συναισθηματικής, γλωσσικής/γνωστικής) ανάπτυξης του παιδιού, που του παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις .
Το Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας αξιολογεί τη κριτική ικανότητα (κρίση), τις γλωσσικές αναλογίες, την αφαιρετική σκέψη (μαθηματικά), τον οπτικοκινητικό συντονισμό (γραφή), την οπτική αντίληψη (ανάγνωση), την αδρή κινητικότητα (γυμναστική), τις ακολουθίες (γραπτή έκφραση), την Υπερκινητικότητα- διάσπαση προσοχής και τη συμπεριφορά του παιδιού κατά την αξιολόγηση.

Είναι η ικανότητα του παιδιού να εµβαθύνει και να καταλήγει σε ορθά συµπεράσµατα. Πολλά παιδιά απαντούν στη τύχη όταν τα ρωτάµε κάτι γιατί δεν έχουν συνηθίσει να σκέπτονται και να συγκρίνουν.

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

 • Ζητήστε από το παιδί να βρει αντικείμενα που έχουν παρόμοιο σχήμα.
 • Να µάθετε στο παιδί το όνοµα της περιοχής που µένει η γιαγιά του, το νούµερο τηλεφώνου του θείου του, την διεύθυνση του σπιτιού του.
 • Βάλτε το παιδί να ψάξει µέσα συγκοινωνίας και κάντε του σχετικές ερωτήσεις σύγκρισης.
 • Ζητήστε από το παιδί να ονοµάσει ζώα που µπορούν να πετούν, να τρέχουν, να κολυµπούν και να τα βάλλει µε σειρά αρχίζοντας από το πιο δυνατό
Η πρώιµη αφαιρετική σκέψη είναι µια νοητική διεργασία, κατά την οποία το παιδί καλείται να αποµονώσει τα κοινά σηµεία οµοειδών αντικειµένων, πράγµα που του επιτρέπει τον καθορισµό της κατανόησης της γενικής εικόνας, στην οποία αυτά υπάγονται. Για παράδειγµα, σε τι µοιάζει ένα µήλο και µια µπανάνα – είναι και τα δύο φρούτα, τα κάνουµε και τα δύο χυµό, κ.τ.λ.

Πως μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη δεξιότητα;

 • Αγοράστε βιβλία µε αινίγµατα και συζητήστε µε το παιδί την ερώτηση του αινίγµατος και βοηθήστε το να κατανοήσει τον αφαιρετικό συµβολισµό.
 • Μπορείτε να συγκρίνετα διάφορες που έχουν δύο (2) κοινά χαρακτηριστικά.
 • Βρείτε περισσότερα από τέσσερα (4) κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα σε ίδια πράγµατα.
Η επιτυχής εκφορά του λόγου καθιστά το παιδί ικανό για επικοινωνία µε το κοινωνικό του περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του. Προκειμένου το παιδί να προσαρμοστεί με επιτυχία σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να διαθέτει σωστό προφορικό λόγο ώστε να επικοινωνεί και να εκφράζει τις σκέψεις του.

Πως μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

 • Το παιδί κοιτάζει µια εικόνα και την περιγράφει.
 • Το παιδί κοιτάζοντας κάποια αντικείμενα ή κάποιες εικόνες προσπαθεί να κάνει µια πρωτότυπη ιστορία.
 • Το παιδί ακούει ένα παραµύθι και το αναδιηείται.
 • Το παιδί περιγράφει πως πέρασε την ημέρα του και βάζει τα γεγονότα σε µια λογική σειρά.
 • Το παιδί βρίσκει συνώνυµες λέξεις και εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του.

Η οπτική µνήµη έχει σαν σκοπό να βοηθήσει το παιδί να θυµηθεί σχήµατα που έχει δει. Η δεξιότητα αυτή είναι αναγκαία για την µελλοντική εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Στο εμπόριο αλλά και στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά παιχνίδια που ενισχύουν τις μνημονικές δεξιότητες.

Ο οπτικο-κινητικός συντονισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει την κίνηση του χεριού του με τα μάτια του. Η εν λόγω δεξιότητα είναι απαραίτητη για να συντονίζουμε τις κινήσεις μας και να ανταποκρινόμαστε σε ότι βλέπουμε. Επομένως, η γραφή αποτελεί μία σημαντική δεξιότητα, στην οποία πρέπει να εξασκηθούν όλα τα παιδιά, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις γραφο – κινητικές δραστηριότητες του σχολείου.

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

 • Αρχικά, στο εμπόριο υπάρχει μεγάλη ποικιλία με βιβλία Πρώτης γραφής, τα οποία μπορούμε να προμηθευτούμε και να ξεκινήσουμε την εξάσκηση.
 • Οι εργασίες προγραφής δεν χρειάζεται να περιορίζονται μόνο στο χαρτί αλλά να επεκτείνονται και σε άλλες επιφάνειες εργασίας και με άλλα υλικά γραφής π.χ. με άμμο, ζυμάρι, ζάχαρη… αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας και δημιουργήστε μαζί με τα παιδιά σας.
Η οπτική αντίληψη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί αυτό που βλέπει. Αφορά την ικανότητα να επεξεργαστούμε νοητικά την οπτική πληροφορία που λαμβάνουμε και αποτελεί σημαντικό ρόλο στη μάθηση ενός παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα η οπτική αντίληψη είναι αυτή η δεξιότητα, η οποία θα βοηθήσει το παιδί μας να διακρίνει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των αντικειμένων. Όταν το παιδί μας θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε σχήματα, εικόνες κτλ τότε θα είναι σε θέση να ξεχωρίζει μετέπειτα και τις οπτικές διαφορές στα γράμματα χωρίς να τα συγχέει μεταξύ τους.

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

  Αρχικά μία ευχάριστη δραστηριότητα οπτικής αντίληψης είναι η παρακάτω: πάρτε μία τράπουλα, επιλέξτε τρία διαφορετικά χαρτιά, τοποθετήστε τα στο κέντρο της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε ένα ακόμη χαρτί, το οποίο θα είναι όμοιο με ένα από τα παραπάνω τρία φύλλα. Ζητήστε από το παιδί να εντοπίσει την ομοιότητα.

 • Τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο εμπόριο υπάρχουν διαθέσιμα πολλά παιχνίδια εύρεσης ομοιοτήτων και διαφορών – προμηθευτείτε τα και παίξτε και εσείς μαζί με το παιδί σας.
 • Ζωγραφίστε ένα γεωμετρικό σχήμα, δείξτε το στο παιδί για 7΄΄ και ζητήστε του να το αντιγράψει όσο πιο όμοια γίνεται.
 • Ζωγραφίστε 3-4 γεωμετρικά σχήματα, δείξτε τα στο παιδί για 7΄΄ και καλύπτοντας τα ζητήστε από το παιδί να τα σχηματίσει με την ίδια σειρά.
 • Δείξτε στο παιδί 3-5 μαγνητικά γράμματα ή αριθμούς, αφήστε το να τα δει για 7΄΄ , ανακατέψτε τα και ζητήστε να τα τοποθετήσει με τη σειρά που ήταν προηγουμένως.
 • Επιλέξτε ζευγαράκια γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά και ζητήστε από το παιδί να εντοπίσει τις διαφορές π.χ. επιλέγουμε τα φωνήματα α και ο και αναμένουμε από το παιδί να μας πει ότι το α έχει μια μαγκουρίτσα ενώ το ο δεν έχει, μπορούμε να επιλέξουμε το π με το τ εξηγώντας ότι το π έχει δύο ποδαράκια ενώ το τ έχει ένα και είναι κουτσό – προσπαθούμε να δώσουμε και μια αστεία εκδοχή στα γράμματα.
 • Αρκετά βοηθητικά ως προς τη καλλιέργεια της εν λόγω δεξιότητας αποτελούν και τα παιχνίδια παρατηρητικότητας και μνήμης.

Τέλος, προετοιμάζοντας τα παιδιά μας για τη κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οι καρτέλες πρώτης ανάγνωσης.

Η αδρή κινητικότητα επιτρέπει στο παιδί να πετύχει ένα καλύτερο συντονισµό των κινήσεων του και προετοιμάζει το παιδί για τον έλεγχο της λεπτής κινητικότητας.

Οι ασκήσεις που προτείνονται για την αδρή κινητικότητα έχουν σαν στόχο να επιφέρουν έναν καλύτερο συντονισµό των µερών του σώµατος του παιδιού Έτσι, θα µπορέσει να έχει καλύτερη αντίληψη και αίσθηση του σώµατος του.

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

 • Βάλτε το παιδί να περάσει κάτω από ένα τραπέζι έρποντας µε την κοιλιά και να επιστρέψει έρποντας µε την πλάτη.
 • Μάθετε στο παιδί να κάνει τούµπες.
 • Βάλτε το παιδί να στέκεται στο ένα του πόδι όσο γίνεται περισσότερο και µετά επαναλάβετε µε το άλλο πόδι.
Η επιτυχής εκφορά του λόγου καθιστά το παιδί ικανό για επικοινωνία µε το κοινωνικό του περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του. Προκειμένου το παιδί να προσαρμοστεί με επιτυχία σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να διαθέτει σωστό προφορικό λόγο ώστε να επικοινωνεί και να εκφράζει τις σκέψεις του.

Πως μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

 • Το παιδί κοιτάζει µια εικόνα και την περιγράφει.
 • Το παιδί κοιτάζοντας κάποια αντικείμενα ή κάποιες εικόνες προσπαθεί να κάνει µια πρωτότυπη ιστορία.
 • Το παιδί ακούει ένα παραµύθι και το αναδιηείται.
 • Το παιδί περιγράφει πως πέρασε την ημέρα του και βάζει τα γεγονότα σε µια λογική σειρά.
 • Το παιδί βρίσκει συνώνυµες λέξεις και εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: