Δυσλεξία – Πώς μπορούν τα ψηφιακά βιβλία να ενισχύσουν τις επιδόσεις των παιδιών;

  Τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες όπως η δυσλεξία, έρχονται αντιμέτωπα με τη δυσκολία τους να έχουν επιτυχημένη ανάγνωση και να κατανοήσουν όσα διαβάζουν. Παρόλο που η δυσλεξία αποτελεί μία εγγενής διαταραχή , η οποία παραμένει σε όλη τη ζωή του ανθρώπου, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή παρέμβαση βοηθούν τα παιδιά να μάθουν